مصاحبه‌ها

مصاحبه‌هایم را با مطبوعات و رسانه‌های مختلف در این صفحه تجمیع کرده‌ام. هر چند برخی گفتگوها مربوط به چالش‌ها و مشکلات همان روزها بوده، اما در بسیاری از آنها به نکات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اشاره شده است.