در این وبسایت می‌توانید یادداشت‌ها و مصاحبه‌های من را بخوانید یا ویدیوهایم را ببینید. همچنین اگر خواستید می‌توانید با من بیشتر آشنا شوید یا با من تماس بگیرید. من از گفتگو و دریافت نظرات شما بسیار خوشحال می‌شوم، پس پای هر مطلبی که خواندید برایم بنویسید.

چه باید کرد؟

خردادماه ۱۴۰۰ جزوه‌ای نوشتم برای معترضان با عنوان «چه باید کرد؟» که فکر می‌کنم هنوز خواندنی است. پیشنهاد می‌کنم آن را بخوانید و نظرتان را درباره آن به من بگویید.