دیزاین

حرفه اصلی من همیشه دیزاین بوده و از این بابت احساس خوشبختی می‌کنم. چون حل مسأله و خلق کردن فقط کارم نیست بلکه تفریح و لذت من نیز هست. یادداشت‌هایم را درباره مسائل مختلف دیزاین در این صفحه منتشر می‌کنم. هر چند درباره این موضوع کمتر در وبسایت شخصی‌ام و بیشتر در دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرکز طراحی اسپیرال حرف می‌زنم!