کنشگری آنلاین

معتقدم هنوز پتانسیل‌ها و اهمیت کنشگری آنلاین (یا کنشگری دیجیتال یا کنشگری اینترنتی) آنگونه که باید درک نشده است. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در مناسبات جامعه مدنی نیز همچون سایر حوزه‌ها تحولی بی‌سابقه ایجاد کرده که از متن آن انقلاب‌ها، جنبش‌ها و هم‌افزایی‌های بسیاری در دنیا برآمده است. فکر می‌کنم به خصوص در ایران که نهادهای مدنی و رسانه‌های رسمی در محدودیت‌های جدی به سر می‌برند، باید کنشگری آنلاین را بیش از پیش تمرین کنیم. در این صفحه مطالبی را خواهید یافت که به نوعی با بحث کنشگری آنلاین مرتبط است.