اکوسیستم استارتاپی

بحث درباره چالش‌های اکوسیستم استارتاپی ایران یکی از موضوعاتی است که به عنوان یکی از اعضای کوچک آن همواره مورد علاقه من بوده است. استارتاپ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شتابدهنده‌های استارتاپی، جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها، رویدادهای آموزشی، مشاوران و منتورها، مراکز رشد و پارک‌های فناوری، کارخانه‌های نوآوری، فضاهای کار اشتراکی و… بازیگران این اکوسیستم‌ها در ایران هستند.

با وجود اینکه اکوسیستم استارتاپی ایران فراز و فرودهای فراوانی داشته محصولاتش امروز زندگی میلیون‌ها کاربر ایرانی را بهبود داده است. در این صفحه فهرست یادداشت‌ها و مصاحبه‌های من را درباره اکوسیستم استارتاپی می‌توانید ببینید.