گفتگویم با روزنامه آرمان امروز، درباره قطع اینترنت به خاطر کنکور: سکوت کنیم جلوتر می‌آیند!

اینترنت، حقی که سلبش می‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

سایدبار کناری