صفحه اول
اهداف
بخشهاي جشنواره
برنامه هاي جنبي
فراخوان

دبيرخانه دائمي تهران
دانشگاه سبزوار

کانون تئاتر دانشگاه تربيت معلم سبزوار، با بهره گيري از تجربيات پيشين و استعدادهاي ارزشمند دانشجويان در اين عرصه، در نظر دارد در روزهاي 29 آذر الي 2 دیماه 86 جشنواره تئاتر دانشجويي شرق کشور را با همت دانشجويان خلاق و پرتلاش دانشگاه و همکاري شايسته اداره کل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دبيرخانه دائمي جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران، معاونت دانشجويي و فرهنگي و مديريت فرهنگي دانشگاه سبزوار برگزار نمايد...
Designer: www.Hamed-bd.com
© 2007 All Rights Reserved.